Onsdagen den 17 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 620.

Mvh

MSKraft