Tisdagen den 16 juni behövde vi stänga av strömmen i V. Häglinge, Ö. Häglinge, Ljunga, Röslöv, Sjörup och Ankhult mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 402, 403, 404, 413, 414, 422, 501, 502, 503 och 504.

Mvh

MSKraft