Tisdagen den 23 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Ö Häglinge, Sjörup och Ankhult mellan kl. 10.00 – 14.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 501, 502, 503 och 504.

Mvh

MSKraft