Torsdagen den 25 juni 2020 behövde vi stänga av strömmen i Äsphult, Norra Pårup och Sjörup mellan kl. 13.00 – 14.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 609, 630 och 641.

Mvh

MSKraft