Onsdagen den 8 juli behövde vi stänga av strömmen i delar av Ankhult mellan kl. 07.30 – 08.30 p.g.a. ombyggnadsarbete. Den berörda transformatorstationen var 501.

Mvh

MSKraft