Onsdagen den 8 juli behövde vi stänga av strömmen i Rickarum mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. omkopplingsarbete. Den berörda transformatorstationen var 620.

Mvh

MSKraft