Torsdagen den 9 juli behövde vi stänga av strömmen i Ankhult i Sjörup mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. underhållsarbete. De berörda transformatorstationerna var 501, 503 och 504.

Mvh

MSKraft