Onsdagen den 15 juli 2020 behövde vi ha två korta avbrott i Tjörnarps samhälle mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. underhållsarbete. Den berörda transformatorstationen var 301.

Mvh

MSKraft