Med anledning av akut kopplingsarbete på elnätet, behövs ett elavbrott i område Karlarp, Spångahus och Sjöparken onsdagen den 5 augusti mellan kl 08.00 och kl 09.00

Berörda stationer:

T308, T307, T310, T317, T311, T327, T312, T323, T313, T315 och T316