Torsdagen den 20 augusti 2020 behövde vi ha ett avbrott i Karlarp, Prästorp och Sjunnerup mellan kl. 08.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 312, 313, 315, 316 och 327.

Mvh

MSKraft