Fredagen den 21 augusti 2020 behövde vi ha två avbrott i olika områden i Karlarp mellan kl. 08.00 – 10.00 och 10.00 – 12.00 p.g.a. kopplingsarbete på lågspänningssidan. Den berörda transformatorstationen var 311.

Mvh

MSKraft