Torsdagen den 20 augusti 2020 behövde vi ha ett akut avbrott i Ebbarp mellan kl. 08.30 – 09.20 p.g.a. akut felavhjälpning. Den berörda transformatorstationen var 216.

Mvh

MSKraft