Tisdagen den 1 september 2020 behövde vi ha ett avbrott i Sjöparken, Spångahus, Sa Tjörnarp, Torup, Karlarp, Sjunnerup, Sunnarp och Prästorp mellan kl. 08.00 – 11.30 p.g.a. kopplingsarbete samt förbättringsarbete på elnätet. Under angiven avbrottstid kunde nätet spänningssättas minst en gång, eventuellt flera gånger, så att vår personal kunde utföra testning och mätning, varför spänningslöshet ej kunde garanteras under avbrottstiden. De berörda transformatorstationerna var 308, 307, 310, 311, 323, 327, 312, 313, 315, 316 och 317.

Mvh

MSKraft