Torsdagen den 27 augusti 2020 behövde vi ha ett avbrott i Ankhult mellan kl. 9.00 – 9.30 p.g.a. akut felavhjälpning. Den berörda transformatorstationen var 504.

Mvh

MSKraft