Onsdagen den 2 september 2020 behövde vi ha ett avbrott i Gunnarp mellan kl. 11:25 – 12:30 p.g.a. akut reparationsarbete. Den berörda transformatorstationen var 212.

Mvh
MSKraft