Tisdagen den 15 september 2020 behövde vi stänga av strömmen i delar av Va Häglinge, Ekholmen, Nygård och delar av Röslöv vid Häglinge mellan kl. 08.00 – 08:45 p.g.a. rasering- och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 402, 414 och 422.

Mvh

MSkraft