Tisdagen den 22 september behövde vi stänga av strömmen i Gunnarp, Ebbarp och från Custon Vägkrog och norrut på båda sidor om Riksväg 23 förbi Vätteryd, mellan kl. 07.30 – 10.55. Detta på grund av kopplingsarbete samt förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 202, 204, 206, 207, 208, 211, 214, 216 och 217. Initialt fick stationerna 217 (vid Custon Vägkrog), 204, 207, 208 och 216 ett kortare avbrott på 20 min. Dessa stationer fick även i samband med att hela nätet åter skulle spänningssättas ytterligare ett kort avbrott på ca 20 min strax innan kl. 10.55.

Berörda stationer som fick två kortare avbrott var: 217 (vid Custon), 204, 207, 208 och 216. 1:a avbrottet inträffade ca kl. 07.30 och andra avbrottet ca kl. 10.40.

Berörda stationer som hade avbrott mellan kl. 07.30 – 10.55 var: T211, T214, T206 och T202

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft