Onsdagen den 23 september behövde vi stänga av strömmen i delar av Ynglingarum samt Västra Häglinge mellan kl. 08.00 – 11.00 och i delar av Korsaröd mellan kl. 13.00 – 14.30 p.g.a. av att grenar/träd längs våra luftledningar skulle röjas bort. Detta utfördes för att förebygga akuta avbrott.

Avbrottet kl. 08.00 – 11.00 berörde transformatorstationerna 405, 407, 408, 411, 412, 415 och 423 och avbrottet kl. 13.00 – 14.30 berörde transformatorstationerna 309, 314 samt 421.

Mvh

MSKraft