Måndagen den 28 september behövde vi stänga av strömmen i Bosarps Sommarby, Sjötorp, Äsphult, Bjärnhult, Åkarp, Tottarp, Toarp och Olarp mellan kl. 08.00 – 11:25 p.g.a. kopplingsarbete och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 602, 603, 604, 605, 606, 612, 625, 633, 634, 635 och 638. Initialt fick stationerna 602, 603, 604, 633, 634 och 638 ett kortare avbrott på 2 min. Dessa stationer fick även i samband med att hela nätet åter skulle spänningssättas ytterligare ett kort avbrott på ca 2 min strax innan kl. 11:25.

Berörda transformatorstationer som fick två kortare avbrott var: 602, 603, 604, 633, 634 och 638. 1:a avbrottet inträffade ca kl. 08.00 och 2:a avbrottet ca kl. 11:15.

Berörda transformatorstationer som hade avbrott mellan kl. 08.00 – 11:25 var: 605, 606, 612, 625 och 635.

Mvh

MSKraft