Onsdagen den 30 september behövde vi stänga av strömmen Årröd och Forshult med omnejd mellan kl. 08.00 – 11.00 p.g.a. kopplingsarbete och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 905, 906 och 909.

Mvh

MSKraft