Natten mellan tisdag och onsdag den 13/10 – 14/10 kl. 23.00 – 02.00 behövde vi ha ett avbrott i Rickarum, Ekevång, Duckarp, Duckarps kvarn, Byrhult, Äsphult, Brostorp, Bosarps sommarby, Bjärnhult, Åkarp, Toarp och Olarp. Detta p.g.a. förebyggande underhåll av vår mottagningsstation i Brostorp.  De berörda transformatorstationerna var 620, 613, 617, 618, 640, 614, 619, 616, 635, 636, 637, 627, 610, 608, 642, 624, 601, 611, 626, 612, 605, 606, 632, 602, 638, 603, 625, 633, 604 och 634 och 639

Natten mellan tisdag och onsdag den 13/10 – 14/10 kl. 01.00 – 04.00 behövde vi ha ett avbrott i Linderöds samhälle med omnejd, Liarum, Toarp, Tågarp, Spångarp, Holmö, Knopparp, Ylleröd, Loarp, Bösarp, Sa Pårup, Torastorp, Bjära och Byrhult. Detta p.g.a. förebyggande underhåll av vår mottagningsstation i Linderöd. De berörda transformatorstationerna var 629,902, 906, 903, 904, 800, 804, 801, 817, 818, 829, 810, 824, 821, 826, 809, 822, 805, 806, 831, 830, 811, 823, 812, 820, 825, 819, 813, 827, 816, 814, 815, 828, 908, och 911.

Spänningslöshet garanterades ej under ovan angivna tider.

Mvh

MSKraft