Måndagen den 26/10 2020 behövde vi ha ett avbrott i Bosarp, Bosarps Sommarby, Bjärnhult, och delar av Åkarp mellan kl. 08.00 – 08.20 p.g.a. kopplingsarbete och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 605, 606, 612, 625, 635 och 643.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft