Onsdagen den 28/10 2020 behövde vi ha ett akut avbrott i delar av Linderöd mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. akut felavhjälpning. Den berörda transformatorstationen var 626.

Mvh

MSKraft