Söndagen den 1/11 2020 hade vi ett avbrott i delar av Linderöd, Ylleröd, Loarp och Boarp mellan kl. 01.07 – 09.30 p.g.a. ett isolatorfel. De berörda transformatorstationerna var 801, 817, 818, 629, 810, 824, 826, 821, 809 och 822.

Mvh

MSKraft