Måndagen den 16 november 2020 behövde vi ha avbrott mellan kl. 09.00 – 09.05 i delar av Sätaröd och mellan kl. 09.00 – 12.20 i Björkeröd och Troröd p.g.a. anslutning av kabel från transformatorstation 903 i stolpe 205B. Avbrottet i Björkeröd och Troröd tog lite längre tid än ursprungligen planerat (mellan kl. 09.00 – 11.00). De berörda transformatorstationerna var (mellan kl. 09.00 -09.05) 1004, 1003, 1001 och 1006 samt (mellan kl. 09.00 – 12.20) 1002 och 1005.

Under angiven avbrottstid kunde nätet spänningssättas eventuellt en gång,  för att vår personal ska kunna utföra testning och mätning, varför spänningslöshet ej kunde garanteras under avbrottstiden.

Mvh

MSKraft