Torsdagen den 19 november 2020 behövde vi ha avbrott mellan kl. 08.00 – 10.12 (planerat mellan kl. 08.00 – 11.00) i Karlarp p.g.a. anslutning av kabel mot transformatorstation 311 i stolpe 109H. Den berörda transformatorstationen var 317. Det planerade avbrottet under ovan angiven tid i Sjunnerup, Sunnarp och Prästorp som skulle beröra transformatorstationerna 311, 323, 327, 312, 313, 315 och 316 var inställt.

Under angiven avbrottstid kunde nätet att spänningssättas eventuellt en gång,  för att vår personal ska kunna utföra testning och mätning, varför spänningslöshet ej kunde garanteras under avbrottstiden.

Mvh

MSKraft