Torsdagen den 26 november 2020 behövde vi ha ett avbrott i Ljungarum, Kroksjö, Arastorp, Ryhus och Bjärröd mellan kl. 08.00 – 11.48 (planerat mellan kl. 08.00 – 12.00) p.g.a. nybyggnation av ny nätstation. De berörda transformatorstationerna var 105, 623, 622, 621 och 615.

Spänningslöshet garanterades inte under avbrottet.

Mvh

MSKraft