Tisdagen den 29 december 2020 behövde vi stänga av strömmen i delar av Häglinge som berörde endast ett antal hushåll bl.a. Häglinge förskola, mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. kabelskåpsbyte. Avbrottet berörde endast delar av transformatorstation 401.

Mvh

MSKraft