Lördagen den 26/12 2020 hade vi ett större avbrott i Karlarp och Sjunnerup som började ca kl. 05.30 i station Tjörnarp, där båda facken löste. Samhället hade strömmen tillbaks kl. 07.02 och kabel söder (Karlarp med omnejd) hade strömmen åter kl. 09.50. Felet berodde på en kortslutning i en äldre markkabel, som är planerad att bytas ut i samband med kabelfiering av projekt ”Ringmatning Tjörnarpssjön”, för övrigt ett antal fasfel från fredag till lördag.

Mvh

MSKraft