Onsdag den 13/01 hade vi ett avbrott i Prästorp, Sjunnerup och Ylleröd på grund av den stora snömängden som kommit under dagen.  Spänningslöshet garanteras inte under avbrottet. Avbrottet berörde transformatorstationerna 313, 315, 316 824, 809, 821, 826 och 629.

Mvh

MSKraft