Den 14/1 2021 hade vi ett avbrott i Sandåkra där alla hushåll fått strömmen åter kl. 10:40. De berörda transformationerna var 108 och 117. Alla avbrott som drabbades p.g.a. rådande väder fick även åter spänning.

Mvh

MSKraft