Torsdagen den 21/1 2021 behövde vi ha ett akut avbrott i Ankhults sommarby mellan kl. 13.00 – 14.30 (planerat mellan kl. 13.00 – 16.00) p.g.a. reparation av luftlinje efter trädpåfall. De berörda transformatorstationerna var 501 och 504.

Mvh

MSKraft