Fredagen den 5 februari 2021 hade vi ett avbrott i Linderöd p.g.a. ett tekniskt fel på luftlinjen som startade kl. 08:33 och var åter vid olika tidpunkter (se nedan) beroende på område. De berörda transformatorstationerna var 629, 801, 803, 809, 810, 817, 818, 821, 822, 824 och 826. För mer information se nedan händelseförlopp.

B6-19 löste kl. 08:33 : 801, 817, 818, 629, 809, 822, 810, 824, 826 strömlösa

Öppna i 817 mot 818

B6-19 till kl. 09: 15 (801 o 817 strömmen åter)

Öppna i 818 mot s1 09:20

Slå till i 817 mot 818 kl. 09:30 (818 strömmen åter)

Öppna F6-52 och F6-54 kl. 09:50

Slå till i 818 mot S1 kl. 09:50 (629 strömmen åter)

Slut F6-54 kl. 10,05

Slut F6-52 kl. 10:05 B6-19 löste (10 sek)

Öppna F6-52 kl. 10:05

Slå till B6-19 kl. 10:05 strömmen åter till 809 o 822

Öppna F6-53 kl. 11:00

Slut F6-52 kl. 11:10 höll fram till F6-53 som är öppen kl. 11:10 810 o 824 strömmen åter

Lsp ut T826 slut F6-53 T821 strömmen åter 11:40

Slut sista gruppen i T826 kl. 12:04 i T826 strömmen åter

Alla hade strömmen tillbaka kl. 12:04

Mvh

MSKraft