Måndagen den 15 februari 2021 behövde vi ha ett akut avbrott på Badstigen i Tjörnarp mellan kl. 13.00 – 13.15 (planerat mellan kl. 13.00 – 13.30) för att säkra upp elnätet. Avbrottet berörde endast ett fåtal hushåll som tillhör transformatorstationen 301.

Mvh

MSKraft