Torsdagen den 25 februari 2021 behövde vi ha ett avbrott vid Sindbyholm, Lilla Svenstorp och delar av Karlarp mellan kl. 08.00 – 11.15 (planerat mellan kl. 08.00 – 12.00) p.g.a. inkoppling av ny förlagd Högspänningskabel. De berörda transformatorstationer var 324 och 325.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft