Angående strömavbrott 2021-02-22

Stationer där strömmen är åter kl 11:47

414

Berört område: del av Häglinge

 

Stationer där strömmen är åter kl 11,17

402 och 422

Områden: del av Häglinge

 

Stationer där strömmen är åter kl 10:50

404, 413, 403, 502, 503, 501, 504, 641, 630 och 609

Områden: Östra Häglinge, Ljunga, Na Pårup Ankult, Ankhults sommarby, Sjörup