Med anledning av ett stolpbyte har MSKraft planerat in ett elavbrott måndagen den 22 mars mellan kl 10.00 – 11.00 vid Tottarp och Olarp

Aktuella berörda områden är Tollarp och Olarp

Berörda stationer är: T638, T603, T633, T604 och T634

Spänningslöshet garanteras ej under avbrottet”

Mvh

MSKraft