Med anledning av omkopplingsarbete på elnätet har MSKraft planerat in ett elavbrott onsdagen den 24 mars mellan kl 07.30 – 10.30

Aktuella berörda områden är del av Karlarp vid Mossvägen, Sindbyholm, Karlarp längs kyrkvägen, och Kyrkbyn

Berörda stationer är: T304, T305, T319, T321, T325 och T324

Spänningslöshet garanteras ej under avbrottet

Mvh

MSKraft