Vi har behov av ett akut avbrott den 31 mars kl 08.30 till 08.45 för att kunna göra omkopplingar på elnätet. Berört område är del av Linderöd. Berörd station är T801.

Mvh

MSK