Onsdagen den 21 april 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i Troröd och Björkeröd mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 1002 och 1005.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft