Måndagen den 19 april 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i delar av Karlarp mellan kl. 08.00 – 10.00 för att kunna utföra säker trädfällning. Avbrottet berörde delar av transformatorstationen 327.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft