Onsdagen den 5 maj 2021 behövde vi ha ett avbrott i Äsphult och Norra Pårup mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. reparationsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 609, 630 och 641.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft