Fredagen den 7 maj 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i Nockarp mellan kl. 09.30 – 11.00 p.g.a. byte av transformator för att förstärka elnätet. Den berörda transformatorstationen var 614.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft