Tisdagen den 15 juni 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i Ylleröd mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. underhållsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 810.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft