Torsdagen den 16/9 hade vi ett avbrott i Östra Häglinge och Ljunga mellan kl. 08.00 – 09.00 samt mellan 13.00 – 15.00 för ombyggnad och modernisering av elnätet. De berörda transformatorstationer var 403, 404 och 413.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft