Måndagen den 27/9 hade vi ha ett avbrott i Spångahus, Korsaröd, Karlarp, Torup och Sjunnerup mellan kl. 09.00 – 10.00 för ombyggnad och modernisering av elnätet. De berörda transformatorstationer var 307,308,310,311,312,313,315,316,317,323, 324 och 327.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft