Onsdagen den 1 december 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i Östra Häglinge och Ljunga mellan kl. 10.00 – 14.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 403, 404 och 413.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft