Torsdagen den 9 december behövde vi ha ett strömavbrott i Ylleröd, Boarp och Loarp mellan kl. 10.00 – 11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 629, 809, 810, 821, 822, 824 och 826.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft