Måndagen den 13/12 2021 hade vi ett avbrott i Karlarp, Korsaröd, Torup och Sjunnerup med omnejd som startade ca kl. 13:20 p.g.a. ett fel i luftledningen. De flesta hushållen fick åter strömmen innan ca kl. 14:35 och Torup fick åter strömmen senast kl. 17:30.

Mvh

MSKraft