Fredagen den 14/1 2022 hade vi ett avbrott i Boarp, Ylleröd och Loarp mellan ca kl. 08:15 – 09:25 p.g.a en utlöst huvudsäkring. De berörda transformatorstationerna var 809, 810, 629, 826, 821, 822 och 824.

Mvh

MSKraft